VÅR AFFÄRSIDÉ – STORYTELLING by FOOD

SMAKRiKA VARUMÄRKESUPPLEVELSER

Vår affärsidé är ”att på ett unikt sätt och genom en konstnärlig presentation använda mat och dryck för att kommunicera budskap och skapa engagemang”.

Måltidsvision hjälper företag och organisationer att skapa annorlunda och minnesvärda måltidsupplevelser vid olika möten och events. På ett unikt sätt kombinerar vi mat, kommunikation och konst så att det ni vill förmedla och den känsla ni vill skapa förstärks i måltidsupplevelsen.

Vi designar och regisserar upplevelser som lyfter fram varumärket, den nya produkten eller de interna värderingarna. Upplevelser som skapar nyfikenhet, engagemang och ger positiva effekter. Vi hjälper er att skapa affärsnytta genom STORYTELLING by FOOD.

RÖDA TRÅDEN IN I MÅLTIDEN

Vid alla typer av möten är mat och dryck naturliga inslag. Vad och hur man äter skapar associationer och väcker känslor. Med Måltidsvisions koncept STORYTELLING by FOOD kan måltiden lyfta fram just er berättelse – t.ex. att uppfattas som innovativ och omtänksam eller skapa nyfikenhet kring en ny produkt eller tjänst. Med vårt arbetssätt kan vi förlänga den röda tråden för ert evenemang även in i själva måltiden.

Varje måltid och paus är en möjlighet att fördjupa relationerna mellan människor men också till varumärket och dess löfte. Ett tillfälle att medvetet visa vad man står för och vem man är. Få tänker på att allt från frukostar och fikapauser till luncher och sittande middagar kan användas som en kommunikationskanal.

MÖJLIGHET ATT STICKA UT

Vad är ett framgångsrikt arrangemang? Vi tror att det handlar om två saker. Att skapa en unik, ny upplevelse som överraskar och som känns som något utöver det vanliga. Men också att beröra gästen på ett positivt sätt, få dem att stanna upp och tänka efter.

Med detta som utgångspunkt skräddarsyr vi uppdraget helt utifrån ert specifika syfte och mål, så att måltiderna förstärker era kärnvärden och levandegör ert varumärke.

KOMMUNICERA MED ALLA SINNEN

Forskning visar att oberoende av vem man är, fattar människor beslut känslomässigt – vare sig vi medger det eller inte. Vi är inte så rationella som vi många gånger tror. Våra sinnen styr våra upplevelser, tankar och beteenden – därför är det viktigt att medvetet försöka skapa ”rätt” bilder hos mottagaren.

Måltidsvision har alltid gästernas helhetsupplevelse i centrum, inte bara vad de smakar, utan också vad de ser, hör, doftar och känner. Våra koncept kan innehålla allt från story, meny och själva gestaltningen. Med gestaltning menar vi miljön runt omkring t.ex. hur rummet används, dekor och dukning.

Ibland föreslår vi musik, stämningsljud och bilder, film, dans eller performance för att ytterligare förstärka upplevelsen.

MÄNSKLIGA MÖTEN SKAPAR RELATIONER

Det personliga mötet oslagbart när det handlar om att skapa relationer. Många gånger uppstår de bästa samtalen och idéerna i pauserna. Vi hjälper er att planera måltiden så att det skapas en naturlig miljö för nätverkande och kontakter.

En kreativ gestaltning gör att måltiden blir något att prata om, en isbrytare. Genom att involvera gästerna och få dem delaktiga kan man skapa intresse, engagemang och positiva attityder.